Контакти

1 - Произход и история на ромското преселване

1.1 - Откъде са дошли ромите?

Имало едно време много далече оттук една страна наречена Индия, която имала много беди. Хората в нея били разделени на много групи (касти) и се сблъсквали с много трудности. Войни, бедствия, липса на ресурси, честа смяна на ръководството и вътрешните борби карали хората често да се местят, търсейки защитени райони. Понякога те напускали територията на Индия. Тези групи включвали ромите или циганите. Те напуснали Индия преди повече от хиляда години.

Тогава започнало тяхното дълго изгнание, което като че ли няма край. В търсене на място, което може да предложи сигурност и храна, започнало дългото пътуване известно в историята като миграция. И така след напускането на Индия, някои историци казват, че ромите се насочили към Иран (Персия както се наричала тогава държавата) и Арабия. Според други историци ромите се насочили към Кавказ и Византийската империя (позната сега като Турция) и през нея достигнали до Европа в периода около 1250 година.

Ромите бавно се разпространили във вътрешността на континента Европа. Преди почти 700 години те вече са били познати в южните части на Балканския полуостров в днешните територии на България, Румъния и Унгария. Оттам през 14 век те достигат до Иберийския полуостров (Португалия и Испания) и някои достигат до Англия. С течение на годините на техните странствания те достигат до Америка, а също така и до Африка.

1 - Произход и история на ромското преселване

1.2 - Как другояче са наричани ромите?

В страните където те са усядали, на ромите са били давани различни имена в зависимост от това как местните хора са ги виждали.
По този начин, защото местните хора са мислели, че ромите идват от Египет преди да стигнат до Европа са ги нарекли мургави или цигани. В Германия те са познати като цигойнер, във Франция – тцигани, в Испания – хитаноси/циганоси и в Англия джипси.

1 - Произход и история на ромското преселване

1.3 - Как са били посрещнати ромите и какъв е техния начин на живот?

Като цяло ромите не са живеели мирно и в хармония с общностите към които са се присъединявали временно. Техният номадски начин на живот и техните ценности са влизали в конфликт с тези на местните жители.

Когато те са решавали да останат в някое селище по време на техните пътувания, те най-често са се хващали с временна работа или с различни занаяти. Те са били роби на богатите напр. в Молдова и Влахия (днешна Румъния), където са получили свободата си едва преди 150 години.

През по-голямата част от времето местните хора ги прогонвали от селищата и те били принудени да лагеруват в покрайнините, където си правели импровизирани подслони, в които липсвали ежедневните удобства. Поради това, тяхното съществуване било много трудно. Те разчитали на техните традиционни занаяти (ковачество, изработване на бижута и домашни потреби, отглеждане на коне и гледане на ръка), за да преживяват.

Те продължават да живеят по същия начин и до днес като се сблъсват с мното други предизвикателства през това време. Ромите са били изпратени в изгнание в някои страни и недопускани да влизат в други (като напр. Португалия в началото).

В близкото минало, по време на Втората световна война, те страдат много и роми са били депортирани или дори убити, защото са били смятани за по-низши от останалите хора според нацистите. През последните 20 години, можейки да се придвижват свободно, ромите започнали отново да пътуват и днес те могат да бъдат открити в повечето европейски страни.

2 - Географско разпределение на ромите. Ромски подгрупи.

2.1 - Къде живеят в момента ромите и колко са те?

Както вече беше споменато, днес, ромите са разпръснати из цяла Европа, на малки групи, в САЩ.

В Европа се смята, че са между 8 и 12 милиона. Повечето от тях живеят в Румъния, Словакия, България и Унгария. Големи групи могат да бъдат открити също и в Испания, ортугалия, Русия, Великобритания, Франция, Украйна и Турция.

В Румъния, ромите представляват едно от най-големите малцинства и могат да бъдат открити главно на юг и в Трансилвания.

В България те могат да бъдат открити навсякъде в страната.

В Испания,  повечето роми живеят в района на Андалусия, а в Португалия най-значителната група е уседнала около столицата Лисабон.

Във Великобритания, те са известни като “Romanichals”, „Romanies” или “Gypsies”. Две други категории номади са „пътуващите ирландци” и „пътуващите шотландци”.

2 - Географско разпределение на ромите. Ромски подгрупи.

2.2 - Ромски групи

В зависимост от районите, в които ромите живеят днес, те се разделят в 5 различни групи:

 • Калдараши (Балканския регион)
 • Хитанос или Кале (на Иберийския полуостров, Северна Африка и Южна Франция)
 • Мануш или синти (Елзас във Франция)
 • Романичалс или Романис (Великобритания и Северна Америка)
 • Фрилидес или йерлии (Турция и Юго-източна Европа)


В съотвествие с диалектите, които ромите използват те се разделят в следните групи :

 • Балкански, в чийто език има турско влияние.
 • Влашки, който използва много румънски думи и правила.
 • Карпатски, който може да се срещне обичайно в Чехия и Словакия, Унгария и Австрия, и който е повлиян в техните езици от славянските езици (като чехски, полски или руски).
 • Северен ромски, при който в речта има взети думи и правила от немския език.

3 - Специфична социална организация.

Ромите вярват, че тяхното семейство и техните ценности са центъра на техния живот. През по-голяма част от времето, при ромите, семейството се състои от повече от една генерация, много хора са свързани помежду си. Бащата е глава на семейството, той е този който осигурява храната и другите необходими за живота неща; той е човекът който взема важните решения и се грижи за останалите членове на семейството. Майката се грижи за къщата и децата. Бабите и дядовците, и по-старите са най-уважаваните членове на семейството заради тяхната възраст. Поради факта, че те имат голям жизнен опит, се смята, че те са най-мъдрите и могат да дават на младите най-добрите съвети.

Много ромски семейства могат да се свържат с техните общи предци или лидери. За ромите групата, към която принадлежиш е също така много важна, като калдараши, ловари, синти, които споделят обща история и обичаи и са свързани с общия език, който говорят. Лидерът на ромската общност се нарича bulibaşa (булибаша).
Ромите имат здрави връзки помежду си и те смятат себе си за различни от другите хора, които не принадлежат към техните групи, които наричат Gadže (гаджо).

4 - Обичаи и традиции.

В техните селища, разположени в предградията на градовете или селата, заедно с техните традиционни занаяти, ромите пазят и продължат да практикуват техните специфични обичаи, предавани от баща на син, известни като Romanipen.

Едно много важно събитие в ромското семейство е раждането на дете. В този случай бащата се разпознава като глава на семейството и към него започват да се отнасят с повече уважение и на него се гледа като на добър стопанин.

Друго важно събитие е кръщенето, моментът, когато на детето се дава име. В този случай всички членове на семейството идват заедно. От този момент божията промисъл започва да подкрепя детето в неговия живот.

Един специален момент в живота на ромите е сватбата. До преди не много време, тя се е случвала в много ранна възраст: момчетата са били оженвани на 15-17 години, а момичетата – на 14-16. Младоженците получават подаръци и пари, за да могат да започнат новия си живот заедно.

Ромските общности имат различни традиции и обичаи за смърт и погребения. Един от обичаите е когато някой от семейството умре, починалият да вземе със себе си в другия свят личните си принадлежности. В случая с ромите-мюсюлмани, обичаят е, когато някой умре, на семейството да се дава определена сума пари.

Вътре в ромските общности справедливостта е отговорност на Kris (Мешере), вид ромски съд. Тези, които принадлежат към него са най-уважаваните и интелигентни мъже в ромската общност. Съдът може да накаже виновните или да им наложи глоби.

5 - Ромската култура и влиянието на местната култура.

Ромската култура е разнообразна, но някои аспекти са общи за всички роми:

 • Лоялност към семейството;
 • Вяра в бога (Дел) и дявола (Бенг). Повечето роми са християни (католици, православни или протестанти), но част от тези, които живеят в България, Македония и Албания са мюсюлмани;
 • Традициите се предават устно (истории, легенди, песни, пословици, поговорки и стихове). Повечето от тях са били изгубени във времето, но тези които са останали са много хубави;
 • Цигански песни и музика. Ромите са много талантливи и използват различни музикални инструменти: цигулка, флейта, цимбал, акордеон, китара, свирка, тамбура, кларинет и др.;
 • Лекарствата се правят от билки и ромите лекуват по начин, който е известен само на тях;
 • Занаяти, които практикуват (професии). Ромите са ковачи, изработват предмети от мед и сребро, златари, дърводелци. Други отглеждат и продават породисти коне или кучета, те са цветари, цигулари, гъдулари, а жените са гадателки.

5 - Ромската култура и влиянието на местната култура.

5.2 - Личности

В страните в които са уседнали ромите са известни с талантите си в различни области. Между най-известните роми са:

 • В Румъния : Aнтон Пан (поет и композитор, автор на националния химн, цигулар), Завайдок (цигулар), Фанича Лука (свирач и цигулар), Григораш Диничу (виолист и композитор), Йонел Будищеану (виолист и диригент).
 • В Португалия : футболистът Кюаресма.
 • В Испания: Хуан де Диос Рамирес Хередия (първият ромски депутат), Хосе Хередия Майа (Преподавател по испански в Университета в Гренада).
 • В България: Атанас Димитров (философ), Иван Кирилов (писател и съдия), Серафим Тодоров (боксьор), Aлександър Чирков (сърдечен хирург).
 • В Унгария : Янош Балаз (поет), Янош Бихари (цигулар).
 • В Германия : Филомена Франц (първата жена получила отличието федерален кръст).
 • В Англия : Ян Ханкок (учен, професор).
 • Във Франция: Матео Максимоф (писател).
 • В Швеция: Kатарина Тайкон (писател и журналист).

6 - Упражнения.

6.1 - Въпроси

 • 1) От коя страна първоначално се е вярвало, че са дошли ромите?
 • 2) Откъде са дошли ромите?
 • 3) Как  другояче се наричат ромите?
 • 4) В коя част на Испания живеят повечето роми?
 • 5) Какво е важно за ромите и се поставя в центъра на техния живот?
 • 6) Как се нарича ромския съд?
 • 7) Какво/Кой е Дел?
 • 8) Как се наричат ромските традиции?
 • 9) Кой е най-уважаваният човек в ромското семейство?
 • 10) Как се наричат балканските роми?

6 - Упражнения.

6.2 - Прочети следващите изречения и реши кое е вярно (В) и кое е невярно(Н)!

 • 1) Ромите идват от Египет.
 • 2) На ромите е било забрането да влизат в някои градове.
 • 3) В Испания повечето роми живеят в Мадрид.
 • 4) В Румъния ромите се едно от най-големите малцинства.
 • 5) Калдарашите живеят в района на Балканите.
 • 6) В ромските семейства жената е глава на домакинството.
 • 7) По-възрастните се считат за най-мъдри в семейството.
 • 8) Мъжете, които участват в ромския съд (Мешерето) са най-уважаваните мъже в ромската общност.
 • 9) Всички роми са християни.
 • 10) Ромите са известни само със своите танци.

6 - Упражнения.

6.3 - Прочетете изреченията и посочете верния отговор!

 • 1) На английски ромите са наречени:
  a) хитанос
  b) джипси
  c) цигойнер
 • 2) В Португалия повечето роми живеят в:
  a) Трансилвания
  b) Лисабон
  c) Aндалусия
 • 3) При ромите традициите се предават:
  a) Чрез книгите
  b) Чрез официалните институции
  c) От баща на син
 • 4) Кой са най-важните събития в живота на ромите?
  a) Раждане, кръщене, сватба
  b) Кръщене, сватба
  c) Сватба, погребение
 • 5) В Румъния Антон Пан беше:
  a) Поет и композитор
  b) Съдия
  c) Конгресмен
 • 6) Ромският съд се нарича:
  a) Романипен
  b) Дявол
  c) Мешере
 • 7) Между инструментите използвани от ромските музиканти можеш да откриеш:
  a) Пиано
  b) Цигулка
  c) Фагот
 • 8) Romanichalsе името на ромите, които живеят в:
  a) Великобритания
  b) Португалия
  c) България
 • 9) Ромите наричат другите:
  a) Бенг
  b) Синти
  c) Гаджо
 • 10) Роми мюсюлмани живеят в :
  a) Финландия
  b) Албания
  c) Испания

6 - Упражнения.

6.4 - Свържи изречението от лявата колона с дума от дясната!

Ромите вярват в     Tрадициите
Те са добри в   Рoмски
Ромите говорят   Дел (бог)
Ромските общности пазят   Bulibașa (булибаша)
Водачът на ромската общност се наричаd   Mузиката
< 1.11.21.32.12.2345.15.26.16.26.36.4 >
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
© 2011, Romaninet. All rights reserved
Privacy policy